ကဲ ​ရော့

လက်ကိုင်ဖုန်းထဲက ပြုတ်ကျတယ်။ ဒါကို လျှို့ဝှက်ကလစ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကာ ဖုန်းကို ပြင်ပြီး ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းကို ပြုပြင်ပြီး ကောင်းအောင် လျှို့ဝှက်ထားရန် ငြင်းဆန်ခြင်း၏ အားနည်းချက်မှာ နောက်ဆုံးတွင် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံတွင် ဤကဲ့သို့ မြင်တွေ့နေရပါသည်။

120 views