ကျောင်းသားက လှေကားထစ်ပေါ်တက်သည်။ ဆရာ့ကိုကူညီတာတွေ့ရင် ပြောပြပေးပါ။

ကျောင်းသားက လှေကားထစ်ပေါ်တက်သည်။ အပြာကား2021 ဆရာ့ကိုကူညီတာတွေ့ရင် အပြာကား2021 ပြောပြပေးပါ။

171 views