">

ကျောင်းသားတွေက ဒါရိုက်တာကို ပြင်ခိုင်းတဲ့အတွက် ဆရာမက သူတို့ကို အခန်းထဲမှာ ဖက်ဖို့ ဆွဲထုတ်ပြီး အော်ဟစ်လိုက်တယ်။

ကျောင်းသားတွေက ဒါရိုက်တာကို ပြင်ခိုင်းတဲ့အတွက် ဆရာမက ေအာကား သူတို့ကို အခန်းထဲမှာ ဖက်ဖို့ ဆွဲထုတ်ပြီး အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ အပြာကား
1 views