ကျောင်းသားတွေ အလုပ်ရလုိုက်တယ်။အလုပ်ကောင်းတယ်။အာမခံတယ်။

အောကားတွေ  ကျောင်းသားတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ လုိုက်တာ ၊ အလုပ်ကောင်း ၊ အာမခံချက် ၊ အချိန်အကြာကြီး တွဲလို့ ၊ မပြောဘူး လှပသော ကျောင်းသားတစ်ဦးကို 2022လိုးကား ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ အရမ်းအရူးပဲ။

107 views