ညီမမယားကို ဖမ်းပြီး ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်မကြိုက်ဘူး။

ညီမမယားကို ဖမ်းပြီး ေအာကား ပိုက်ဆံချေးပြီး အပြာကား ပြန်မကြိုက်ဘူး။
230 views