ညီအကိုနှစ်ယောက်သည် ကျူရှင်စရိတ်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖော်ပြုရန် ငှားထားသော ညစ်ညမ်းသောဦးလေးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။

ညီအကိုနှစ်ယောက်သည် ကျူရှင်စရိတ်ဖြင့် အပြာကား2021 ပထမဆုံးအကြိမ် အဖော်ပြုရန် အပြာကား2021 ငှားထားသော ညစ်ညမ်းသောဦးလေးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
97 views