မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆော့တဲ့လူတွေ ခင်ပွန်းကောင်းသည် ကြွက်ဖမ်းရန် အရူးအမူးမွေးဖွားလာခဲ့သည်။

xxx မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆော့တဲ့လူတွေ ခင်ပွန်းကောင်းသည် ကြွက်ဖမ်းရန် အရူးအမူးမွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ဒီလိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ ဘယ်သူက တားနိုင်မလဲ။ fuck ဆိုပြီး ဖမ်းတယ်။ xxxx

208 views