သူနာပြုက ကျွန်မကို ဆေးပြားတွေသောက်ခိုင်းပြီး နို့သီးတွေကို အစားပြန်ယူခဲ့တယ်။

သူနာပြုက ကျွန်မကို အပြာကား2021 ဆေးပြားတွေသောက်ခိုင်းပြီး  နို့သီးတွေကိုအပြာကား2021 အစားပြန်ယူခဲ့တယ်။
269 views