သူ့မိန်းမကို တိတ်တိတ်လေး ခိုးယူသွားသည်

သူ့မိန်းမကို တိတ်တဆိတ် လှည့်စားပြီး ခရီးသွားဖို့ ေအာကား  လှည့်စားခဲ့တာက ဒီဖြစ်ရပ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။  အပြာကား
1 views