အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ရည်းစားထားရမယ်။

အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက သူ့ကို ဖမ်းပြီး ေအာကား  အခန်းထဲက ငိုအောင်လုပ်ရမယ်။  အပြာကား 
4 views