အထက်တန်းကျောင်းသားတွေ ကင်မရာရှေ့မှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကစားတယ်။

အထက်တန်းကျောင်းသားတွေ ေအာကားမ်ား ကင်မရာရှေ့မှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကစားတယ်။  ထိုင်းလိုးကား
122 views