အအေးဆုံးဇနီးသည် ရက်အတော်ကြာ ပရောပရီလုပ်နေပြီး သူမကိုတောင် နမ်းနေခဲ့သည်။

အအေးဆုံးဇနီးသည် ရက်အတော်ကြာ ေအာကား ပရောပရီလုပ်နေပြီး အပြာကား သူမကိုတောင် နမ်းနေခဲ့သည်။

118 views