အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းသည် အလုပ်သွားတဲ့အခါ အိမ်ကို တိတ်တဆိတ် ခေါ်လာခဲ့တယ်။

အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ အပြာကား2021 ဇနီးသည်က အပြာကား2021 ခင်ပွန်းသည် အလုပ်သွားတဲ့အခါ အိမ်ကို တိတ်တဆိတ် ခေါ်လာခဲ့တယ်။
25 views