အိမ်ပတ်ပတ်လည်ကိုအသုံးပြုပါ။ အထောက်အကူဖြစ်ရန်

Clip ပေါက်ကြား၍ အသုံးဝင်စေရန် အိမ်ပတ်ပတ်လည်ကို အသုံးပြုပါ။ တီထွင်ဖန်တီးမှုကို တိုက်ရိုက်ဝန်ခံပြီး နေရာတိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ ပြီးတော့ ဒါက ကျွန်တော်အာမခံပေးချင်တဲ့ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုပါ။ သင့်တွင် မည်သည့်အခန်းအမျိုးအစားရှိရှိ၊ သင်ဖန်တီးနိုင်သည် ။ ကလစ် ထွက်လာကြောင်း ကမ္ဘာကို ကြေငြာရန်

102 views