အိမ်မှာ မယားမရှိတဲ့အခါ နှမမယားက လိင်မှုကိစ္စ တောင်းဖို့ အရမ်း ရက်စက်တယ်။

အိမ်မှာ မယားမရှိတဲ့အခါ အပြာကား2021 နှမမယားက လိင်မှုကိစ္စ အပြာကား2021 တောင်းဖို့ အရမ်း ရက်စက်တယ်။
79 views