အေးစက်စက် ယုန်ဝတ်စုံဝတ်ထားသော ဇနီးဖြစ်သူအား ဖမ်းကာ အော်ဟစ်လိုက်သည်။

အေးစက်စက်အပြာကား2021 ယုန်ဝတ်စုံဝတ်ထားသော/ေအာကားမ်ားျက ဇနီးဖြစ်သူအား ဖမ်းကာ အော်ဟစ်လိုက်သည်။
74 views